Exposities

For English, scroll down!

Voor een visitekaartje op de eerste rij!

2023
In de HUB in Kerkrade komt ook nog afsluitende expositie van ´voor een visitekaartje op de eerste rij!´ met alle bijdragen en een passend programma over fair practice.

Samen met Hanneke van Dongen organiseer ik de laatste expositie. Natuurlijk hoort daar ook een passend programma bij. Dus! Zet in je agenda:

Wat: Expositie visitekaartjes + programma met vernissage en finissage.
Waar: HUB. Kerkrade
Wanneer: 7 september – 26 oktober 2023.

Vernissage & debat 7 september
Inloop: 18:30uur
Opening expo: 19:00uur
Debat: 19:30uur
Einde openingstijd Hub.: 21:00uur

Finissage 26 oktober 2023.

foto: Hanneke voor de plek waar de vitrines komen in de HUB.
Hanneke in front of the place where the showcases will be in the HUB.

De HuB. Kerkrade is een centrale plaats van ontmoeting in het stadshart van Kerkrade en biedt onderkomen aan bibliotheek, theater, muziekschool en exposities.

Wil je naar de opening komen? Iedereen is welkom en er is plek genoeg, om
organisatorische redenen, graag aanmelden bij mij. Ook met hoeveel mensen je
komt.

Zie voor meer informatie ook de agenda van de HuB. in Kerkrade.

for English scroll down


2022

De expositie van alle ‘visitekaartjes’ is een onderdeel van de Fair Practice Code Tour door Limburg. Wij hebben dat samen met het Huis voor de Kunsten Limburg georganiseerd. Kijk op hklimburg.nl/projecten/fair-practice-code-tour voor alle informatie over deze tour.

Agenda Fair Practice Code Tour en expositie:
  • 17 februari 2022 Lumière Cinema in Maastricht, expositie 15 januari tot en met zondag 6 maart 2022.
  • 24 maart 2022  in het Toon Hermans Theater in Sittard, expositie is van vrijdag 11 maart tot en met woensdag 23 maart 2022  in de bibliotheek in Sittard te bezichtigen en op 24 maart tijdens de presentatie in de Charles Eijck zaal in het theater.
  • 19 mei 2022 ECI in Roermond, expositie 19 tot en met zondag 29 mei 2022.
  • 20 oktober 2022 Museum van Bommel van Dam in Venlo, expositie18 tot en met 30 oktober 2022.

Naast de Fair Practice Code Tour Limburg wordt ‘Voor een visitekaartje op de eerste rij!’ ook buiten Limburg op de kaart gezet.
Van 2 mei tot en met 14 mei 2022 werden alle ‘visitekaartjes’ in Rozet in Arnhem geëxposeerd en was er op donderdag 12 mei 2022 een evenement met uitgebreide aandacht voor Fairpractice.

Expositie Lumière Cinema
Fotografie: Berst Janssen


english

2023

There will be another exhibition of all contributions and a suitable program about fair practice in the HUB in Kerkrade.Together with Hanneke van Dongen I organize the last exhibition. Of course, this also includes a suitable program.

What: Exhibition business cards + program with vernissage and finissage.
Where: HUB. Kerkrade
When: 7 September – 26 October 2023.
Vernissage and debate Thursday evening, September 7.
Walk-in: 18:30uur
Opening exibition: 19:00uur
Debate: 19:30uur
End of opening time Hub.: 21:00uur

Finissage Thursday evening, October 26, 2023.

The HuB. Kerkrade is a central meeting place in the city center of Kerkrade and offers accommodation for a library, theater, music school and exhibitions.

Do you want to come to the opening? Everyone is welcome, for organizational
reasons, please let me know if you’re coming and with how many. 

Also info on the website of De HuB. Kerkrade.


2022

The exhibition is part of the Fair Practice Code Tour through Limburg. We organized this together with the House of the Arts Limburg. Check hklimburg.nl/projecten/fair-practice-code-tour for all information about this tour.

Agenda Fair practice code tour and exhibition:
  • February 17, 2022 Lumière Cinema in Maastricht, exhibition until Sunday March 6, 2022.
  • March 10, 2022 in the Toon Hermans Theater in Sittard, the exhibition will be moved the day after to the library in Sittard until March 27, 2022.
  • May 19 2022 ECI in Roermond, exhibition until Sunday 29 May 2022.
  • October 20 2022 in Museum van Bommel van Dam in Venlo, exhibition 18 until 30 October 2022.

In addition to the Fair Practice Code Tour Limburg, ‘First row seats for a business card!’ will also be put on the map outside Limburg.
From May 2 to May 14, 2022, all ‘business cards’ were exhibited in Rozet in Arnhem and there was an event on Thursday May 12, 2022 with extensive attention to Fairpractice.