Exposities

For English, scroll down!

Voor een visitekaartje op de eerste rij!

De expositie van alle ‘visitekaartjes’ is een onderdeel van de Fair Practice Code Tour door Limburg. Wij hebben dat samen met het Huis voor de Kunsten Limburg georganiseerd. Kijk op hklimburg.nl/projecten/fair-practice-code-tour voor alle informatie over deze tour.

Agenda Fair Practice Code Tour en expositie:
  • 17 februari 2022 Lumière Cinema in Maastricht, expositie 15 januari tot en met zondag 6 maart 2022.
  • 24 maart 2022  in het Toon Hermans Theater in Sittard, expositie is van vrijdag 11 maart tot en met woensdag 23 maart 2022  in de bibliotheek in Sittard te bezichtigen en op 24 maart tijdens de presentatie in de Charles Eijck zaal in het theater.
  • 19 mei 2022 ECI in Roermond, expositie 19 tot en met zondag 29 mei 2022.
  • 20 oktober 2022 Museum van Bommel van Dam in Venlo, expositie18 tot en met 30 oktober 2022.

Naast de Fair Practice Code Tour Limburg wordt ‘Voor een visitekaartje op de eerste rij!’ ook buiten Limburg op de kaart gezet.
Van 2 mei tot en met 14 mei 2022 werden alle ‘visitekaartjes’ in Rozet in Arnhem geëxposeerd en was er op donderdag 12 mei 2022 een evenement met uitgebreide aandacht voor Fairpractice.


Expositie Lumière Cinema
Fotografie: Berst Janssen


english

The exhibition is part of the Fair Practice Code Tour through Limburg. We organized this together with the House of the Arts Limburg. Check hklimburg.nl/projecten/fair-practice-code-tour for all information about this tour.

Agenda Fair practice code tour and exhibition:
  • February 17, 2022 Lumière Cinema in Maastricht, exhibition until Sunday March 6, 2022.
  • March 10, 2022 in the Toon Hermans Theater in Sittard, the exhibition will be moved the day after to the library in Sittard until March 27, 2022.
  • May 19 2022 ECI in Roermond, exhibition until Sunday 29 May 2022.
  • October 20 2022 in Museum van Bommel van Dam in Venlo, exhibition 18 until 30 October 2022.

In addition to the Fair Practice Code Tour Limburg, ‘First row seats for a business card!’ will also be put on the map outside Limburg.
From May 2 to May 14, 2022, all ‘business cards’ were exhibited in Rozet in Arnhem and there was an event on Thursday May 12, 2022 with extensive attention to Fairpractice.