Privacyverklaring

Wie ik ben

Mijn naam is Natascha Waeyen, dit is mijn website https://www.nataschawaeyen.nl, waar ik mijn werkzaamheden als beeldend kunstenaar presenteer en mijn werk te koop aanbiedt onder de naam Natascha Waeyen beeldend kunstenaar. Ik doe mijn uiterste best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Contactgegevens:

Natascha Waeyen, Tubastraat 14, 6217XP Maastricht

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel

Op dit moment worden er door mijzelf nog helemaal geen persoonlijke gegevens verzameld via de website.

Aankoop in webshop

Ik maak gebruik van een webshop, WooCommerce is de hostende partij. Indien u een werk of een ander artikel in mijn webshop koopt, heb ik uw adresgegevens en contactgegevens nodig. Deze zal ik gebruiken om bijvoorbeeld het gekochte kunstwerk naar u op te sturen. Ook zet ik uw adres op de factuur.

In de webshop zelf worden gegevens van aankopen 1 jaar bewaard. Dit heeft een praktische reden, namelijk de jaarlijkse aangifte omzetbelasting. Alle gegevens van bestellingen die niet worden afgerond worden na 7 dagen gewist.

Als u mij via e-mail contacteert voor een aankoop en er daadwerkelijk tot een aankoop overgaat, bewaar ik ook de gegevens voor de belastingdienst zolang ik daartoe verplicht ben.

Nieuwsbrief

U kunt zicht aanmelden voor mijn nieuwsbrief per mail. Daarvoor vraag ik uw naam en emailadres. Deze gegevens gebruik ik om u op de hoogte te houden van mijn werkzaamheden als kunstenaar. Enkele malen per jaar kunt u hier een email over verwachten.

Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke gegevens over bezoekers, alleen de gegevens die getoond worden in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers.

Google Analytics

Google Analytics is nog niet in gebruik. Met Google Analytics kan ik zien of mijn website wordt bezocht. Ik zal de gegevens niet opslaan en ook niet voor andere doeleinden gebruiken.

Standaard verzamelt WordPress geen enkele analytics data.

Met wie ik je gegevens deel

Standaard deelt WordPress geen enkele persoonlijke data met wie dan ook. Zelf bewaar ik ook geen enkele persoonlijke data met wie dan ook, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Via mijn website kun je wel mijn sociale media accounts bezoeken, te weten:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube

Deze partijen genereren wel gegevens die zij via mijn site genereren.
Via hun websites kun je hun privacy beleid raadplegen.

Cookies

Via mijn website kun je mijn sociale media-accounts bezoeken, te weten:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

Deze partijen maken gebruik van cookies. Raadpleeg hun websites voor hun eigen privacy beleid.

Hosting website en webshop

Voor mijn website maak ik gebruik van hosting, te weten:

 • Website: Vimexx
 • Webshop: WooCommerce

Raadpleeg hun websites voor hun eigen privacy beleid.

Hoelang ik je gegevens bewaar

Op dit moment is dit nog niet op alles van toepassing, maar als dat in de toekomst wel zo is bewaar ik gegevens als volgt:

 • Gegevens van contactformulieren zes maanden;
 • Statistieken één jaar;
 • Klantaankopen in persoonlijke boekhouding (dus niet online) 7 jaar (in verband met bewaarplicht belastingdienst).

Ik ga zorgvuldig om met uw gegevens en zal deze nooit aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
De gegevens zijn opgeslagen op mijn computer die beveiligd is met een wachtwoord en beveiligingssoftware die up-to-date wordt gehouden.

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van uw eigen gegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft ten alle tijde het recht om een door u gegeven toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Natascha Waeyen, januari 2023