De Berm

Kunstopdracht Arnhem 2013

Als ik een kunstwerk maak voor een rotonde mag het nooit vrijblijvend zijn. Het werk moet daar thuishoren. Ik raakte gefascineerd door de wuivende grashalmen aan de kant van de weg. De berm omzoomt heel natuurlijk onze wegen, het groen lijkt ze te omlijsten. De vele grassprieten vormen een geheel waarin de wind vrij spel heeft en de voorbijganger de richting bepaalt. In mijn berm bepalen 170 gegalvaniseerde sprieten het ritme. Overdag schuiven ze over elkaar heen naar gelang de beweging van de passant. Als de duisternis valt, draaien de groen en wit verlichte sprieten zich naar hem toe of juist van hem af. Zo ontstaat een deinend spel van licht en beweging.

Als je graag wil zien hoe het kunstwerk tot stand is gekomen, verwijs ik u voor een fotoreportage naar mijn facebook pagina: www.facebook.com/natascha.waeyen

foto’s: Marco Naseman – ©marcofoto.nl  

Interessante internationale link voor kunstwerken op rotondes: www.rotondekunst.nl